آخرین اخبار

تاریخچه

تاریخ مقاله : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ --- کد مقاله ۱۹

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد :
شرکت حمل و نقل داخلی جاده ای فجر جهاد در سال 1370 توسط صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و با رویکرد بهره گیری از فرصت های کسب و کار موجود در بازار حمل محمولات شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت مذکور تأسیس شد. عمدۀ فعالیت 10 سالۀ شرکت از بدو تأسیس تا پایان سال 80 به حمل محمولات علوفه ای شرکت پشتیبانی امور دام، اختصاص داشته و طی این دوره بیش از ده ها میلیون تن انواع نهاده های دامی توسط این شرکت از مبادی بندری به مقاصد مورد نظر حمل و تحویل شده است.
از سال 80 و به دنبال آزاد سازی واردات علوفه و کاهش سطح واردات دولت ، سهم بازار شرکت دچار افت محسوسی شد و از همین رو طی مذاکراتی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی را بر عهده داشت، حمل محمولات شرکت مذکور تا پایان سال 84 به این شرکت واگذار گردید .
با تصویب قانون لغو انحصارات درسال 84 و الزام کلیه شرکت ها و سازمان های دولتی به انجام تشریفات مناقصه، فصل جدیدی در فعالیت شرکت فجر جهاد گشوده و از این مقطع، خود اتکایی شرکت آغاز گردید .
باتوجه به فرسودگی ناوگان در سال 1387 کلیه ناوگان حمل و نقل این شرکت  با افزایش سرمایه معادل سی میلیاردریال نوسازی شد و تاپایان سال 94 متوسط عمر ناوگان شرکت 7 سال می باشدکه در مقام مقایسه با متوسط عمر ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور (16 سال) در شرایط بسیارایده آلی قراردارد.
این شرکت با هدف بهره گیری از فرصت های کسب و کار در مناطق بارخیز کشور از یکسو و کاهش ریسک فعالیت خود در مبادی بندرعباس – بندرامام – بندرچابهار – بندربوشهر – بندرانزلی – کرمانشاه – تهران – منطقۀ ویژۀ اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) اقدام به تأسیس شعبه نموده و درمناقصات حمل محمولات عمده ای که درمبادی مذکوربرگزارمی گردد حضورفعال داشته واخیراً نیز در استان زنجان درحال تأسیس شعبه می باشد.
از جمله موفقیت های شرکت درسال های عملکردخودمی توان به مواردذیل اشاره نمود :
* برگزیدۀ اولین جشنوارۀ برترین نام ها و نشان های تجاری موفق در محیط کسب و کار ایران در سال 1387
* اولین شرکت حمل و نقل که به انحصار 40 سالۀ حمل گندم در کشور توسط شرکت های دولتی پایان داده و برای اولین بار در طی 40 سال گذشته موفق به عقد قرارداد با شرکت بازرگانی دولتی ایران گردیده و 500.000 تن گندم را برای شرکت مذکور از مبدأ چابهار به اقصی نقاط کشور حمل نموده است.
* دریافت تقدیر نامه های متعدد حسن مدیریت و حسن عملکرد از شرکت های طرف قرارداد شامل ذوب آهن اصفهان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی – شرکت ملی گاز – شرکت اکتشاف نفت.
* دریافت تقدیر نامه های متعدد حسن مدیریت و حسن عملکرد از شرکت های طرف قرارداد شامل ذوب آهن اصفهان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی – شرکت ملی گاز – شرکت اکتشاف نفت به شرح ذیل:

 

1)دریافت لوح تقدیرازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین وتوزیع به هنگام نهاده های کشاورزی درسال 1383

2) دریافت لوح تقدیرازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای برنامه ریزی واجرای موثرعملیات حمل کودشیمیایی وتامین مناسب کامیون درسال 1385

3) دریافت لوح تقدیرازشرکت مهندسی وتوسعه گازایران برای عملکردمناسب حمل درسال 1386

4) دریافت لوح تقدیرازشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان برای عملکردمناسب حمل در سال 1386

5) برگزیده شدن درنخستین جشنواره بین المللی انتخاب برترین نام ونشان های تجاری درایران درسال 1387

6) دریافت لوح تقدیرازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارسال وتوزیع بموقع وبرنامه ریزی شده نهاده ها درسال 1388

7) دریافت لوح تقدیرازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارسال وتوزیع بموقع وبرنامه ریزی شده نهاده ها درسراسرکشور درسال 1389

8) دریافت لوح تقدیرازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای برنامه ریزی واجرای موثرعملیات حمل کودشیمیایی وتامین مناسب کامیون درسال 1391

9) دریافت لوح تقدیرازشرکت قوطی سازی تبریز برای عملکردمناسب حمل درسال 1391و1392و1393

10) دریافت لوح تقدیرازشرکت خدمات حمایتی کشاورزی بابت برنامه ریزی واجرای موثرعملیات حمل کودشیمیایی وتامین مناسب کامیون درسال 1392و1393

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی