شرکت حمل‌و‌نقل جاده‌ای فجر جهاد در سال ۱۳۷۰ توسط صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و با رویکرد بهره‌گیری از فرصت‌های کسب و کار موجود در بازار حمل محمولات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه این وزارت تأسیس شد.
عمدۀ فعالیت ۱۰ سال شرکت از بدو تأسیس تا پایان سال ۸۰  به حمل محمولات علوفه‌ای شرکت پشتیبانی امور دام، اختصاص داشت و طی این دوره بیش از ده‌ها میلیون تن انواع نهاده‌های دامی توسط این شرکت از مبادی بندری به مقاصد مورد نظر حمل و تحویل شده است.
از سال ۸۰ و به دنبال آزاد سازی واردات علوفه و کاهش سطح واردات دولت، سهم بازار شرکت دچار افت محسوسی شد و از همین رو طی مذاکراتی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی را برعهده داشت، حمل محمولات تا پایان سال ۸۴ به این شرکت واگذار گردید.
با تصویب قانون لغو انحصارات در سال ۸۴  و الزام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به انجام تشریفات مناقصه، فصل جدیدی در فعالیت شرکت فجر جهاد گشوده شد و از این مقطع، خود اتکایی شرکت آغاز گردید.
با ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی با سازمان بازنشستگی کشوری، شرکت حمل‌ونقل فجرجهاد از سال ۱۳۹۱ زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت می‌کند.
شرکت حمل‌ونقل فجرجهاد با هدف بهره‌گیری از فرصت‌های کسب‌وکار در مناطق بارخیز کشور در مبادی بندر عباس، بندر امام، بندر چابهار، بندر بوشهر، بندر انزلی، کرمانشاه، تهران، منطقۀ ویژه اقتصادی پارس‌جنوبی (عسلویه) و زنجان اقدام به تأسیس شعبه نموده و در مناقصات حمل محمولات عمده‌ای که در مبادی مذکور برگزار می‌گردد حضور فعال دارد.
اتوماسیون