معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مهدی سراج

Untitled
بازرس مدیرعامل

غلامرضا گلی پور

غلامرضا گلی پور سرپرست امور شعب
سرپرست امور شعب

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
سرپرست حقوقی و امور قراردادها

داوود محمدی

محمدی
مدیر اداری
B612_12
سرپرست روابط عمومی

میلاد چگینی

B612_12
سرپرست تامین تجهیزات

سید مصطفی موسوی

موسوی
سرپرست فنی و عملیات

.....

B612_12
سرپرست حراست

...

B612_12
سرپرست مالی

علی دلفانی

B612_12
سرپرست خدمات