شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد

خدمات مشاوره ای
  • مشاور در تخصیص دادن بهترین نوع حمل   ونقل و استریپ

  • مشاوره و بررسی راه کارهای حمل و نقل

  • کم کردن هزینه و رضایتمندی صاحبان کالا

  • پاسخ به استعلام کرایه بارهای کفی، کمپرسی، کمرشکن ، سنگین و فوق سنگین

  • مطالعه در زمینه قیمت گذاری بهینه ی خدمات حمل و نقل جاده ای

  • مشاور شما در امر لجستیک و مدیریت حمل بارهای پروژه ای

  • ارائه خدمات مشاوره ، اجرا، نظارت بر اجرای پروژه های بهبود عملکرد شرکتهای حمل و نقل جاده ای بین شهری حسب درخواست مشتری در شعب سراسر کشور

مدیر بازرگانی _ بازاریابی

۰۹۱۲۱۴۴۶۱۹۷

اتوماسیون