شرکت حمل و نقل فجر جهاد در راستای مشتری مداری و در راستای خدمات رسانی و خدمت به هموطنان عزیز موفق گردیده تا بهترین و مطمئن ترین سرویس ممکن را ارائه دهد. خدمات این شرکت مشتمل حمل ونقل جاده ای در مسیرهای داخلی در قالب خدمات کریری و فورواردری، گمرکی و حمل های پروژه‌ای می باشد.
همچنین فجر جهاد علاوه بر انجام خدمات رسانی های فوق به ارائه سرویس های دیگری از قبیل دریافت و انتقال کالا و محموله‌های متقاضیان حمل، در داخل کشور با توانایی صدور بارنامه داخلی لجستیکی، نیز اقدام می نماید.

اتوماسیون