امور رفاهی رانندگان

راننده گرامی با سلام و احترام

در این صفحه شما می توانید دیدگاهها و نظرات خود را ، در جهت بهبود خدمات شرکت حمل و نقل فجر جهاد درج نمایید ، امید است با دریافت پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما عزیزان ، بهترین خدمات را دریافت نمایید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

    رفاهی رانندگان
    اتوماسیون