مزایده فروش یکدستگاه کشنده ایویکو ۴۴۰ mp مدل ۸۷
 
مزایده
 

((باسمه تعالی))
شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجرجهاد در نظر دارد یکدستگاه خودروکشنده با مشخصات ذیل را ازطریق برگزاری مزایده به فروش برساند . *کشنده ایویکوmp440 مدل ۸۷ یکدستگاه متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روزاز انتشاراین آگهی در ساعات اداری با مراجعه به نشانی :‌ تهران ، کیلومتر۵ جاده ساوه (اتوبان شهید آیت الله سعیدی) ابتدای اسماعیل آباد ، جنب ایستگاه متروآزادگان ، خیابان شهیدحیدری ، پلاک ۴۵ جهت رویت ، دریافت اسناد و ارائه قیمت مراجعه نمایند .

تلفن

۵۵۸۲۰۰۲۸-۵۵۸۶۰۴۵۷-۵۵۸۲۸۰۴۴-۵۵۸۶۰۴۶۸

داخلی ۱۱۳-۱۳۹-۱۲۸-۱۲۹- ۱۱۶

وبسایت

www.fajr-jahad.com
اتوماسیون