فرم استخدام راننده

  مرحله اول :

  ارائه مدارک جهت احراز صلاحیت

  1- سکونت در استان تهران یا البرز و حومه آن

  2-حداقل بارنامه بین شهری یا CMR سال های 94 تا 97 هرکدام 10 عدد

  3- حداکثر سن 55 سال

  4-حداقل سابقه کار 3 سال رانندگی به روی انواع تریلر(تانکر الزامی )

  5-اصل مدارک : کارت ملی ، دفترچه بیمه،کارت سلامت دارای اعتبار ، کارت هوشمند دارای اعتبار، کارت های آموزشی حمل و نقل جاده ای ، مدرک تحصیلی

  6- ارائه اصل اجاره نامه یا سند مالکیت محل سکونت همراه با آخرین فیش های آب و برق و گاز و تلفن محل سکونت

  مرحله دوم :

  شرکت در آزمون عملی :

  1- معرفی جهت آزمون رانندگی و مهارت فنی به واحد عملیات (در صورت قبولی در آزمون مهارت رانندگی)

  2- معرفی جهت تست مواد مخدر

  3- معرفی جهت اخذ عدم سوء پیشینه

  مرحله سوم:

  ارئه مدارک ضمانت :

  معرفی 2 ضامن برای استخدام الزامی می باشد .

  1-ضامن اول : حتما کارمند رسمی باشد .

  2-ضامن دوم :علاوه برکارمند رسمی می تواند کاسب جواز کسب دار ،همسر راننده ویا کارمند بازنشسته باشد .

  مدارک ضامنین

  آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی ضامن کارمند

  پروانه کسب ضامن کاسب

  معرفی نامه اتحادیه صنف مبنی بر تائیدیه اعتبار پروانه کسب ضامن کاسب

  1- سند مالکیت ضامن کاسب

  2-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل ضامن

  3-گواهی امضا متقاضی و ضامن توسط دفتر اسناد رسمی

  4- آدرس محل سکونت و تلفن همراه و ثابت ضامن

  5- ارائه چک بدون سابقه برگشتی یا سفته توسط راننده و ضامن هریک بمبلغ 600.000.000 ریال

  6-تکمیل فرم ضمانت نامه در دفاتر اسناد رسمی توسط راننده و ضامن