فجرجهاد برنده مناقصه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر شد
می 9, 2021
بازدید مهندس محمدی راد کارشناس ارشد نظارت بر عملکرد شرکتهای هلدینگ آتیه صبا از شرکت فجرجهاد
می 16, 2021
به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل فجرجهاد، بر اساس تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت فولاد اکسین با شرکت فجرجهاد،محموله اسلب آهن شرکت فولاد اکسین خوزستان از مبدأ بندرعباس توسط این شرکت حمل می گردد.
سید هوشنگ ولی زاده مدیر عامل شرکت فجرجهاد ضمن اشاره به توان عملیاتی و با اتکا به تجربیات سال‌های متمادی در قسمت حمل و نقل ،گفت: این شرکت در طول مدت همکاری بطور میانگین600 سرویس حمل انجام خواهد داد.
نایب رئیس هیأت مدیره افزود: در مجموع طی یکسال حدود 100.000 تن بار از مبدأ فولاد هرمزگان به مقصد فولاد اکسین خوزستان جابجایی اسلب آهن خواهیم داشت که طی این یکسال حداقل 4500 سرویس کفی توسط شرکت حمل و نقل فجرجهاد و با بکار گیری ناوگان تجاری انجام می‌گردد.
ولی زاده گفت: قرارداد موجود با هدف افزایش توان عملیاتی و میزان بهره وری شعب کل کشور خاصه شعبه بندر عباس درحال اجرا می باشد که جا دارد از مدیر شعبه و پرسنل شعبه بندر عباس تشکر نمایم.
خاطرنشان می گردد: شرکت فولاد اکسین خوزستان در زمینه خدمات برشکاری اسلب، بسته بندی سرورق و نمونه آزمایشگاهی فعالیت دارد.