بازدید مدیرعامل فجرجهاد از محل پسماند شهری اسلامشهر
می 1, 2021
حمل بیش از 600 سرویس اسلب فولاد اکسین خوزستان
می 9, 2021
به گزارش روابط عمومی شرکت فجرجهاد، طی مناقصه ای که در مورخ 7 اردیبهشت 1400 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوشهر برگزار شد؛ فجرجهاد با ارائه قیمت کارشناسی برنده مناقصه حمل کود شیمیایی استانی بوشهر اعلام شد.
لازم به ذکر است مدت این مناقصه 6 ماه بوده و حمل 3325 تن کود شیمیایی از بوشهر به مقاصد مختلف استان بوشهر حمل می گردد.