تشریح وضعیت حمل و نقل کالاهای اساسی از زبان معاون حمل و نقل سازمان راهداری